Automatische navigatie

Prijzen

Ik ben geen zelfstandige, ook geen freelancer, en dus kan ik geen facturen maken. Hoe kan ik dan een website voor u maken, zonder dat het zwartwerk is, en hoe wordt de prijs van die website bepaald?

De kostprijs wordt uiteraard bepaald door het soort website die u wenst, en door het aantal uren dat ik er aan besteed.
Indien u uw website door mij wilt laten maken, dient u mij halftijds aan te nemen als bediende, al dan niet via een interimkantoor. Halftijds wil zeggen maximum 21 u/week. Dat is me toegestaan door mijn ziekenkas.

De prijs voor uw website is dus eigenlijk het loon dat u me voor die periode dient te betalen.

De voordelen voor u van deze werkwijze zijn:
- Ik ben enkel en alleen aan uw website bezig.
- De website is volledig uw eigendom.
- U dient me niet meer dan het minimum loon te betalen.
- Ik werk zo veel als mogelijk van thuis uit, waar ik alle nodige ontwikkelingsprogramma's heb, die u dus ook niet hoeft aan te kopen, en waardoor u me geen woon-werk vergoeding dient te betalen.

Om een duidelijk voorbeeld te geven van de uiteindelijke kostprijs, ga ik deze website als voorbeeld nemen: Het ontwikkelen van deze website heeft me 25 uur gekost.

Vraag dus eens aan uw personeelsdienst hoeveel het u zou kosten om me 25 uur te werk te stellen, al dan niet als interim. Dan weet u hoeveel deze website u zou kosten.

In uitzonderlijke gevallen, als het om een project gaat waar ik zelf volledig achter sta kan het dat ik uw site als vrijwilliger voor uw organisatie maak. Daarbij is de kostprijs de wettelijke forfetaire onkostenvergoeding (34€/dag), die u kan aftrekken van uw belastingen.

Meer voorbeelden (met ontwikkelingstijd bij) vindt u bij 'voorbeelden'. Tel daarbij +- 40€ aan hosting- domeinnaam kosten per jaar (niet bij mij, maar bij een erkende web-host)